Vill du ha mindre reklam? Logga in med Facebook och slipp annonser i spelen.
Stäng

Hur spelar man sudoku?

Många anser att sudoku är som ett korsord, som i stället för ord använder nummer. Det är ett rätt så gammalt logikspel, men det var inte förrän 2005 som det började bli populärt i Sverige. Idag kan man hitta ett sudoku i nästan varje dagstidning eller så kan man köpa en speciell sudokubok. Om man gillar att spela spel på datorn mer kan man också spela det på nätet. 

Ett sudoku består av 9 kvadrater. Varje kvadrat har i sin tur 9 kvadrater. Detta betyder att det finns 9 vågräta rader, 9 lodräta kolumner och 9 små rutor, som kallas regioner. Som du kan se är det magiska numret i detta japanska spel 9! 

Vad är målet med sudoku? 

Sudoku går ut på att man ska placera siffrorna 1 till 9 i varje rad, varje kolumn och varje låda. Spelet är slut när du har fyllt ut varje ruta i sudokufältet med siffrorna 1 till 9. Reglerna är väldigt enkla. Varje siffra kan bara finnas en gång i varje rad, varje kolumn och varje låda. Det är lätt att kontrollera, men ibland inte så lätt att veta vilken siffra som ska stå i vilken ruta. 

Taktik 

I början av spelet är vissa rutor i sudokufältet redan fyllda. Ju mindre siffror som redan finns, desto svårare blir spelet. Dock måste minst 17 siffror finnas från början. Ett sudoku har bara en lösning. För att lösa spelet, måste man fråga sig själv två frågor: 
- I vilken ruta ska denna siffra sitta? 
- Vilken siffra ska sitta i denna ruta?

Det kan vara svårt att börja och hitta första talet. Oftast är det lättast om man börjar från de raderna, kolumnerna och lådorna som redan har flera siffror i sig. Till exempel, börja från en rad som redan har 3, 4 eller mer siffror och kolla vilka som fattas. Sen kollar du på kolumnen och lådan och kollar vilka siffror som fattas där. Snart kommer du inse vilka gemensamma siffror fattas och hitta ditt föra tal! 

Sedan fortsätter man vidare med samma logik tills man har löst alla 9 raderna, kolumnerna och lådorna. Och kom ihåg att dubbelkolla medan du fyller i siffrorna då det kan vara väldigt irriterande att komma nära slutet och inse att man har två likadana siffror i en rad! Det bästa tipset du kan få är att utrusta dig med tålamod! 

Sudoku är ett väldigt intressant spel och ju bättre du blir desto svårare versioner kan du spela! 

Klicka här för att spela sudoku
Lycka till!