Vill du ha mindre reklam? Logga in med Facebook och slipp annonser i spelen.
Stäng

Hur spelar man backgammon

Backgammon är ett brädspel som härstammar från Iran och är ett av de äldsta spelen man spelar än idag – det börjades spela ungefär 5000 år sedan! Är du också nyfiken på detta gamla spel och vill lära dig hur man spelar? Lär dig reglerna här! 

Backgammon är gjort för två spelare som spelar på ett bräde. Brädet är utrustat med 24 tunna trekanter, som kallas för spetsar eller punkter, i olika färger. Genom mitten av brädet går en linje, som kallas barriär eller mur, och delar brädet i två delar – inre och yttre plan. Både inre och yttre plan är i form av fyrkanter, med sex punkter var. Punkterna är numrerade från 1-24, från varje spelarens inre plan. Det betyder att ens första punkt är motståndarens sista punkt och tvärtom. 

Varje spelare har 15 brickor, en i svart och en i vit färg, och sitt eget par tärningar. Man har också en dubbeltärning som används när man vill dubblera poäng. I början är uppställningen av brickor likadan på varje sida av brädet, innan varje spelare börjar flytta sina brickor mot den andra sidan. Startuppställningen ser ut så här – två brickor på punkt 24, fem på punkt 13, tre på punkt 8 och fem på punkt 6.

Vad är målet med backgammon? 

Backgammon går ut på att flytta alla sina brickor in till sitt bo, dvs. till sin inre plan. Vit flyttar alltså mot punkt 1 och svart mot punkt 24. Vits bo sträcker sig från punkt 1-6, medan svarts bo är från punkt 19-24. När man har fått in alla brickorna till sitt bo ska man flytta ut brickorna från brädet. Den spelare som först flyttar ut alla sina brickor vinner. Frågan är – hur lyckas man med det? 

Spelregler 

1. Innan spelet börjar, kastar båda spelarna en tärning. Den som får högst antal prickar spelar först och flyttar brickorna så många steg som både den och motståndarens tärning visar tillsammans. Man får bara flytta brickorna framåt. Nästa omgång använder varje spelare sina egna två tärningar. 
2. Man får flytta sina brickor till lediga, öppna punkter. Det innebär punkter som inte är upptagna av två eller fler av motståndarens brickor. Ifall en punkt är upptagen måste man hoppa över den, men den räknas fortfarande som ett steg.  
3. Man får flytta sina brickor till fält där ens egna brickor står. På de fälten kan man ha så många brickor man vill. 
4. Man bestämmer själv hur man ska flytta sina brickor, så länge punkterna är lediga. Till exempel, om man kastar 2 och 4, kan man antingen välja att flytta en bricka 6 steg eller dela upp det så att en flyttas 2 steg och en annan 4 steg. 
5. Spelaren ska försöka använda alla prickar, på båda tärningar, men det är inte alltid möjligt. I dessa fall ska spelaren använda det antal prickar som kan spelas. Om antalen på båda tärningar kan spelas, men inte på samma gång, ska man spela det högsta antalet. Om man inte kan spela på någon kombination måste man stå över sin tur. 
6. Om man kastar ett dubbelslag, dvs. två tärningar med lika många prickar, räknas det dubbelt, som att man har kastat fyra likadana tärningar. Till exempel, om man kastar två tvåor, räknas det som fyra tvåor och man får använda dem som man vill när man flyttar sin brickor. Om man inte kan spela alla fyra antal spelar man det man kan.  
7. Man kan slå ut en motståndarbricka när den står ensam på en punkt, en s.k. blottad bricka, genom att landa en av sina brickor på det stället. Den brickan flyttas då till barriären och måste stå där tills den kan gör sin entré igen. 
8. Bara en bricka i barriären räcker för att blockera ens förflyttningar tills vidare. Det betyder att man först måste få in den brickan i spelet igen innan man kan spela vidare. Det gör man genom att kasta ett tal som motsvarar ett ledigt tal på motståndarens inre plan. Om det fältet är upptaget måste man stå över sin tur tills man kastar det talet som kan få tillbaka brickan in i spelet. Till exempel, om man kastar en trea ska man placera sin bricka på motståndarens punkt nummer tre, om möjligt. 

Hur tar man ut brickor från brädet? 

Som sagt, Backgammon går ut på att flytta ut alla sina brickor från brädet. Man får börja med uttagningen så fort man har alla sina brickor i sitt bo, dvs. på sin inre plan. Då gäller följande regel – man får ta ut brickorna från den punkten som motsvarar tärningskastet i den rundan. Det betyder att om man kastar 4 får man ta bort en bricka från punkt 4. Om den punkten är tom får man flytta en bricka från den högsta punkten. Om det inte heller är möjligt måste spelaren ta bort en bricka från nästa punkt. Det är också möjligt att bli utslagen av motståndaren under uttagning. I detta fall måste den pjäsen flyttas tillbaka till spelet innan uttagningen kan fortsätta. 

Poängräkning 

Varje spel börjar med en poäng. Däremot kan båda spelarna, under spelet gång, fördubbla poängsumman innan det är spelarens tur och innan man har kastat tärningarna. Motståndaren har rätt att neka dubbleringen och då vinner den som erbjudit dubbleringen. När den andra spelaren accepterar använder man dubbeltärningen, som kan vara värd 2, 4, 8, 16, 32 och 64 poäng. Vid nästa dubblering är det bara motståndaren som kan erbjuda dubblering, om han/hon vill. Det finns ingen gräns för hur många gånger man kan dubblera under ett parti.

Efter spelets slut kan man också får mer poäng än vanligt, om man vinner antingen en gammon eller backgammon. En gammon innebär att man har flyttat ut alla dina brickor medan ens motståndare inte har flyttat ut en enda. Då dubblas din poängsumma. En backgammon vinner man om motståndaren utöver det har en eller flera brickor på muren eller i ditt bo. Då blir poängsumman tre gånger högre. 

Låter det intressant? Testa och se varför backgammon fortfarande är populärt, efter så många år! 

Lycka till!