Vill du ha mindre reklam? Logga in med Facebook och slipp annonser i spelen.
Stäng

Användarvillkor

Uppdaterat 2021-08-24

Dessa Användarvillkor gäller för användare av gratisspela.se, eventuella subdomäner och kampanjsidor relaterat till gratisspela.se, hädanefter refererad till som GratisSpela.

Genom att använda GratisSpela samtycker du till dessa Användarvillkor.

1. ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Användarvillkoren kan ändras när som helst, det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera ifall ändringar har skett. Om du efter en ändring fortsätter använda GratisSpela betyder det att du samtycker till de nya Användarvillkoren.

2. PERSONLIGA UPPGIFTER

För att leverera en bra tjänst till användare och för att välja rätt annonser sparas viss information om ditt besök. Information som sparas kan inte härledas till person, dator eller Internetuppkoppling. Skulle du välja att registrera konto ger du sammtycke till att vi sparar den information du delger i registreringsformuläret och under kontoinställningar.

Om du registrerar dig eller loggar in på våra tjänster med hjälp av en tredjepartsapplikation (såsom Facebook), kommer vi att importera din information från sådan tredje part för att skapa ditt konto hos oss. Din information som hämtas från Facebook är e-post och namn.

Din information används för att tillhandahålla en inloggning kopplat till e-post. Ditt namn kan visas i samband med high-score och i kommentarer publicerade av dig.

Du kan när som helst kontakta oss för att ändra eller radera din information.

3. ÄNDRINGAR AV TJÄNST

Vi kan när som helst förändra eller upphöra med de tjänster och spel som återfinns på GratisSpela. Vi kan när som helst stänga av en Användare som beter sig illa eller av någon annan anledning.

4. DITT ANSVAR

Användare ansvarar för att hålla sin dator uppdaterad för att kunna använda GratisSpela tjänst och säkra sig mot eventuella intrång. Detta inkluderar men är ej begränsat till att välja säkert lösenord vid registrering och ha installerad antivirus. Vi tar inget ansvar för fel som uppstår i programvara, dator eller Internetuppkoppling. GratisSpela får endast användas för lagliga syften och tar inget ansvar för användare som bryter mot detta. Det inkluderar men är inte begränsat till hacking, överbelastning, stöld, kränkning, bedrägeri, diskriminering och urkundsförfalskning. Användare får inte, om ej särskilt skriftlig överenskommelse finns, bruka GratisSpela för kommersiella ändamål, reklam, annonser eller lämna falska uppgifter.

5. ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

All data i form av text, bild, video, ljud som användare har skapat och överfört till GratisSpela blir licensierat av GratisSpela som en icke-exklusiv, överlåtbar, royalty-fri, oavbruten, världsomfattande licens. Sådant material får användas på GratisSpela och i marknadsföring på externa sajter.

6. ÅLDERSBEGRÄNSNING & GEOGRAFIBEGRÄNSNING

För att använda GratisSpela måste du vara 18 år gammal eller äldre. Är du under 18 år bekräftar du i och med använding av GratisSpela att du har målsmans tillstånd och tillsyn att göra så. GratisSpela får endast användas från uppkoppling med härkomst i Sverige.

7. ÄGANDERÄTT

Vi äger alla rättigheter för namn, design och information på GratisSpela. Annonsörer äger själva alla rättigheter för varumärken, design, information som återfinns i textannonser och banners. Spelutvecklare äger själva upphovsrätt till producerade spel som återfinns på GratisSpela och har alla rättigheter till spelen. Upphovsrättsägarna kan när som helst begära att spel tas bort om inte särskilt tidsbegränsat avtal existerar. Vissa spel har en sån spridning på Internet att det är svårt att klargöra med all sannolikhet vem som äger upphovsrätten, GratisSpela tar därför inget ansvar om upphovsrätten har förväxlats. GratisSpela ändrar inget i spelens källkod och bevarar utvecklarens val av reklam, hänvisningar och namnreferenser.

8. KLAGOMÅL

Eventuella klagomål ska skickas till GratisSpela genom kontakt-formulär och kommer hanteras snarast av vår abuse-avdelning. Om klagomål gäller upphovsätt som du innehar var vänlig att skicka med följande uppgifter: -Beskriv vilka upphovsrättliga rättighter som du anser att vi använt felaktigt -Var originalet återfinns och när det publicerats, ta kopia -En kopia på licens om sådan finns som bevisar ditt immateriella skydd -Fullständiga kontaktuppgiter för att vi ska kunna kontakta dig med eventuella frågor

9. TVIST

Den enda och exklusiva lösningen för användare vid en eventuell tvist med oss är att upphöra att använda GratisSpela.

10. ANNULERING

Om du bryter mot dessa Användarvillkor upphör automatisk all rättighet att använda GratisSpela.