Vill du ha mindre reklam? Logga in med Facebook och slipp annonser i spelen.
Stäng

Hur spelar man harpan?

Harpan är ett av de äldsta och populäraste patiensspelen som kan spelas både som datorspel och med riktiga kort. Det finns olika varianter av Harpan; man kan antingen använda de kvarvarande korten ett i taget, en gång eller var tredje. Man kan också välja om man ska få gå igenom högen flera gånger eller bara en enda gång. Tredje skillnaden gäller korten man placerar i de fyra rutorna, från ess till kung. Man kan antingen återanvända de korten i spelet eller låsa dem när man en gång har lagt dem där.  
För att spela behöver man ett kortspel (52 kort). Man delar upp 28 kort i sju korthögar. Korthögen längst till vänster har bara ett kort och varje följande hög har ett kort mer; den andra har två kort, det tredje har tre, fjärde fyra osv. I varje hög är det bara kortet som är högst upp som är uppvänt, korten under är nedvända tills de inte blir högst upp. De återstående korten behövs för att spela och bildar en talong som placeras längst upp till vänster. I högra hörnet finns det fyra basrutor som är tomma när spelet börjar. 

Vad är målet med Harpan?

Harpan går ut på att få upp alla essen till de fyra rutorna i högra hörnet och sen ordna dem i sekvenser från ess till kung, dvs. från det lägsta till det högsta kortet. Korten ordnas enligt färg, dvs. klöver, hjärter, spader och ruter . Det betyder att en tvåa klöver ska placeras på ess klöver, en trea klöver på tvåan osv. Man har vunnit spelet, dvs. patiensen har gått ut, när man har ordnat alla kort från ess till kung i fyra olika sekvenser. Så hur gör man det?

Hur flyttar man korten? 

För att ordna alla kort från ess till kung i de fyra basrutorna måste man flytta kort runt för att komma loss. Man gör detta genom att lägga ett kort av lägre valör på ett kort av högre valör av motsatt färg, t.ex. kan man lägga en fyra klöver på en femma ruter. Det  är färgen som spelar roll, alltså måste färgen vara motsatt. När man ordnar korten i en sekvens är det alltid vartannat kort rött och vartannat kort svart.

När man flyttar på ett kort blir kortet i högen under tillfälligt för spel. Man klickar på det (eller vänder på kortet om man spelar med riktiga kort) och får ett nytt kort att spela med. Tomma ytor är också viktiga i detta spel, då dem används för att bygga nya sekvenser. Det är bara kungen som kan flyttas till en tom yta. Högen med de kvarvarande korten i vänstra hörnet används när man inte kan eller vill, av taktiska anlednigar, flytta fler kort. I så fall kan man använda de nya korten från den talongen för att antingen bygga sekvenser direkt i de fyra basrutorna eller bygga på korten i de sju högarna under. 

Spelet är slut antingen när man har fått upp alla kort i de fyra basrutorna eller när man inte har fler möjligheter kvar.

Tryck här för att spela Harpan.

Lycka till!