Vill du ha mindre reklam? Logga in med Facebook och slipp annonser i spelen.
Stäng

Hur spelar man poker?

Poker är ett av de populäraste kortspelen på kasinon och internet. Även om det finns många olika pokerspel och varianter har alla dessa spel vissa gemensamma drag. Alla pokerspel är vadlagningsspel, dvs. spel där man satsar pengar. Det finns också vissa grundregler som gäller för de flesta pokerspel, men också många variationer inom varje spel. 

Grundregler 

Poker är ett kortspel som spelas med en vanlig kortlek med 52 kort. Två och flera deltagare kan spela men lagspel är inte tillåtet - varje spelare spelar för sig själv. Förutom kort används även marker, eller jetonger, som kan ha olika valörer och oftast motsvarar något riktigt belopp. Målet med pokerspel är att vinna så mycket marker som möjligt, dvs. så mycket pengar som möjligt om man spelar med riktiga pengar. 

Varje pokerparti spelas i omgångar, eller givar som de kallas. I varje giv gör deltagarna insatser som sedan hamnar i en gemensam pott. Den som vinner given får potten. Man kan alltid lämna partiet om man inte vill eller kan göra en insats, vilket man oftast gör om man anser att man inte har en bra kombination av kort. Korten man håller i handen, alltså ens kortkombination, kallas för pokerhand. Poker går alltså ut på att få en så bra pokerhand som möjligt, eller fejka att man har det så att de andra spelarna lägger sig. Lägga sig i en giv betyder att man inte satsar mer i samma giv, dvs. att man inte har en chans att vinna potten längre. 

Däremot, om man vill fortsätta spela och tror att man kan vinna – antingen för att man har en bra kombination eller för att man tror att man kan fejka – vill man att potten ska bli så stor som möjligt. Då försöker man få de andra deltagarna att satsa så mycket pengar som möjligt genom att höja beloppet mer och mer för varje giv. Allt detta bestämmer man genom att spekulera om sin pokerhand och hur bra den är jämfört med de andra deltagarnas. 

En pokerhand  består av fem kort. Det finns 2 598 960 möjliga kombinationer för en vanlig kortlek. För att kunna beräkna sina chanser måste man lära sig de viktigaste kombinationerna och hur mycket de är värda. Här är de viktigaste kombinationerna förklarade i värdesordning:

- Färgstege, eller straight flush, är fem kort i samma färg med valörerna i följd. 
- Fyrtal, eller quads, betyder fyra kort av samma valör, t.ex. fyra kungar. 
- Kåk, eller full house, är tre kort i samma valör och två kort i en annan valör, t.ex. tre femmor och två fyror. 
- Färg, eller flush, kallas pokerhanden med vilka fem kort som helst i samma färg.
- Stege, eller straight, är samma princip som färgstege, men de fem korten är inte alla i samma färg. 
- Triss, eller three of a kind, är vilka tre kort som helst i samma valör.
- Två par, eller two pairs, är när man har två par av två kort av samma valör, t.ex två femmor och två kungar. 
- Par, eller pair, är när man har ett par av samma valör. 

I alla dessa kombinationer gäller samma regel – ju högre kort, desto mer värd är kombinationen. Det högsta kortet i poker är ess och det lägsta två. Alla fyra färger (ruter, klöver, hjärter och spader) är lika mycket värda. 
Tack vare dessa kort bestämmer man om man vill delta i nästa omgång eller lägga sig. Antalet satsningsrundor och vad som händer mellan dem beror på pokerspelet. Här förklarar vi reglerna för de tre vanligaste pokervariatonerna. 

Texas Holdem 

Texas Holdem är ett av de vanligaste pokerspelen. Det kan spelas av 2-10 spelare. En av deltagarna kallas knappen, dvs. att den spelaren delar ut korten. Efter varje hand flyttas denna position medsols och nästa spelare agerar som dealer. De två spelarna som sitter till vänster om knappen kallas lilla och stora mörken, eller small and big blind. De här spelarna måste satsa förutbestämda satsningar innan korten delas ut av knappen. Den stora mörkens satsning avgör den minsta möjliga öppningssatsningen. 

Knappen delar sedan ut två dolda kort, s.k. hålkort, till varje spelare. Satsningsrundan börjar med spelaren till vänster om stora mörken. Varje deltagare kan antingen lägga sig, syna (matcha högsta summan) eller höja. När detta är klart delar knappen ut s.k. floppen som består av tre öppna, gemensamma kort. Spelarna väljer igen vad de vill göra. Efter den andra rundan delas ett fjärde kort ut – turn. Efter nästa runda delas det sista, femte, kortet ut – river. 

Texas Holdem består av fyra satsningsrundor. Om fler än en spelare är kvar i spelet efter den, visar varje spelare upp sina kort och bästa pokerhand vinner. Om bara en spelare är kvar vinner den automatiskt potten, utan att behöva visa sina kort. 

Omaha 

Omaha är ett annat populärt pokerspel. Precis som i Texas Holdem finns det vissa positioner i spelet – knappen, lilla och stora mörken. Återigen är det bara stora och lilla mörken som måste satsa innan spelet börjar. Och precis som i Texas Holdem börjar rundan med spelaren till vänster om stora mörken. Däremot får varje spelare fyra kort i Omaha. 

Efter första rundan delas tre gemensamma kort ut, efter andra rundan det fjärde och efter den tredje rundan delas det femte och sista kortet ut. Efter  det spelas en sista satsningsrunda och samma regler gäller – den med bäst pokerhand vinner. Omaha går ut på att få en så bra pokerhand som möjligt med två hålkort och tre gemensamma, till skillnad från Texas Holdem där man inte behöver använda ett enda av sina två hålkort. 

7 Card Stud (Sjustöt) 

Sjustöt är ett av flera stötpokerspel (femstöt, sexstöt). Stötpoker skiljer sig från holdem spel för att man i stället för mörkar spelar med ante och för att det inte finns några gemensamma kort. I 7 card stud spelas även fem satsningsrundor i stället för fyra.

 I början av spelet får varje spelare tre kort – två hålkort och ett öppet. Den som har lägst öppet kort måste satsa. Från den spelaren fortsätter sedan spelet medurs. Efter första rundan får alla spelare ett till öppet kort. Nu är det spelaren med bäst öppen hand som börjar spelet, som sedan fortsätter medurs. Ett femte, öppet kort delas ut och återigen börjar nästa runda med den som har bäst hand. Ett sjätte och, till sist, sjunde kort delas ut till spelarna. Det sista kortet är personligt, till skillnad från de föregående korten. Efter det visar de kvarvarande spelarna sina kort. Den som har bäst femkortshand vinner. 

Som namnet säger, får man upp till sju kort i sjustöt. I femstöt och sexstöt är det maximalt fem, respektive sex, kort man kan få. 

Dessa var bara tre av många roliga pokervarianter.Testa spela vår poker eller texas hold em för att få en känsla för  de olika pokerspelen och hitta din egen favorit.

Lycka till!