Vill du ha mindre reklam? Logga in med Facebook och slipp annonser i spelen.
Stäng

Hur spelar man Alfapet?

Alfapet är ett av de mest familjekära spel vi har idag och det beror både på att det är enkelt att förstå, att det är roligt, plus att det är ett riktigt arbetspass för hjärnan som håller den pigg och alert. Det är lite som att lösa ett korsord.

Här spelar man 2-4 personer mot varandra (eller mot en dator om du spelar själv online) och målet är att bilda så många giltiga ord som möjligt på en spelplan (som liknar ett korsord) med små plastbrickor försedda med bokstäver, och på så sätt samla så mycket poäng som möjligt innan alla bokstavsbrickor tar slut och spelet slutar. Om du inte redan är expert på det svenska språket kan du bli det nu - Läs vidare för att lära dig reglerna i Alfapet!

Alfapets historia

Alfapet är en variant på det amerikanska spelet “Scrabble” - skapat och tillverkat av Alga - som nästan är identiskt med Alfapet. I Sverige tillverkades spelet under Algas licens och under namnet Alfapet till år 1990. Då köpte företaget Matti upp rättigheterna till Scrabble utanför Nordamerika men Alga fick trots allt behålla rättigheterna till namnet Alfapet.

Lösningen blev då att Alga gjorde om några få regler och skapade ett nytt men nästan identiskt spel som fick heta Alfapet. Idag heter alltså det gamla ursprungliga spelet fortfarande Scrabble medan den nya versionen kallas Alfapet eller “Det nya Alfapet”. Du kan alltså köpa båda spelen i Sverige idag.

Alfapet - regler

I Alfapet spelar man med vita plastbrickor som har en bokstav ur alfabetet och en liten siffra skrivet på sig samt en spelplan utformad som ett korsord. Innan spelet startar plockar alla som är med 6-8 brickor (antalet avgör ni innan: 6 brickor lite svårare än 8 brickor) ur en tygpåse där alla brickor i spelet ligger samlade.

Bokstavsbrickorna lägger du sedan på brickstället framför dig innan det blir dags att starta spelet! För att avgöra vem som ska börja drar ni varsin bricka ur påsen igen och den med högst nummer börjar. Ni utser även en person som ska hålla koll på poängräkningen (online sker detta automatiskt)

Spelare 1: Det som sker nu är att den första spelaren lägger ut ett ord på mitten av spelplanen (lodrätt eller vågrätt) så att den ruta som är i centrum av planen är med i ordet. Poängen för dessa brickor läggs ihop om det är ett giltigt ord och skrivs ned. När ordet är lagt ska du ta lika många nya brickor ur påsen som du gett ifrån dig. Reglerna lyder att du alltid ska ha lika många brickor på brickstället som när ni började.

Spelare 2: Nästa person ska bilda och lägga sitt ord vågrätt eller lodrätt så att den korsar det första ordet som lagts (måste vara ett giltigt ord). Poäng delas ut för alla bokstäver som används i ordet.

Fortsättning: Nästa person behöver inte lägga ett ord som korsar de andra två lagda orden.Varje gång det är din tur ska du bilda ett ord på spelplanen med hjälp av dina små brickor på brickstället framför dig. Du lägger bara ett ord i taget, men det ordet kan bilda flera andra ord av bara farten.

Vad är målet med Alfapet?

Målet med Alfapet är att skapa så många ord du kan och ha högst poäng när spelet slutar. Spelet slutar när det inte längre går att lägga ut några giltiga ord, när brickorna är slut eller när alla deltagare passat två gånger. Spelaren med högst poäng blir vinnare - poängen från brickorna på brickställen dras alltid av totalen.

Olika varianter av Alfapet

Det som är så kul med Alfapet är att det kan spelas på många olika sätt och anpassas efter hur ni/du som spelar vill ha det. Du måste exempelvis inte spela mot andra, du kan spela mot dig själv och försöka slå dina tidigare resultat. Antingen använder du då bara ett brickställ eller så agerar du båda spelare och använder två brickställ.

Specialbrickor

När du använder de svarta specialbrickorna eller de brickor med pilar på i spelet blir det lite mer action och spänning. Men det är inget måste - ni själva bestämmer. Pilarna använder du till att svänga ett ord och ska placeras i den ruta där ordet svänger (pilen ska ligga under bokstaven i samma ruta). De svarta brickorna används som stopp om du vill fortsätta med ett nytt ord precis efter ett annat.

Det finns också blanka vita brickor utan bokstav och siffra som du kan använda som substitut för vilken bokstav som helst. Du säger högt vilken bokstav som brickan ska ha och det går sedan inte att ändra. Man kan även använda minusrutorna på spelplanen om man vill, för att skapa ännu mer nagelbitande spänning.

Poängräkning

På spelplanen för Alfapet finns det rutor som är tomma och det finns rutor som har olika tecken. Rutorna med tecken i ger extra poäng eller minuspoäng. Om du lägger ett ord på tomma rutor räknas endast värdet på dina brickor ihop och inget annat. Lägger du ett ord där någon av tecken-rutorna täcks så lägger man till dessa poäng eller drar ifrån beroende på vilka tecken som finns på rutan.

Vad det gäller brickorna så har alla vanliga vita brickor en siffra på sig vilket ger poäng, medan specialbrickorna (de svarta, vita blanka, och brickorna med pilar) inte ger några poäng.

Bokstavspoäng

Om du lägger ett ord där en eller flera brickor täcker någon av dessa tecken multipliceras den brickan med 2, 3, eller 4 gånger värdet. Dessa poäng är utöver dina vanliga bokstavspoäng.

Bokstavspoäng x - 2

Den här rutan vill du helst undvika eftersom den innebär att om du placerar en bokstavsbricka på den så dubbleras värdet för brickan och den summan dras sedan av totalen för dina bokstavspoäng.

Ordpoäng

Tänk på att ordpoängen måste räknas ut innan bokstavspoängen kan komma in i bilden. Om du har ett ord som täcker över någon av dessa ordpoängsrutor multipliceras värdet på hela ordet med 2, 3, eller 4.

Poängen från bokstavs- och ordpoängsrutorna får bara användas en gång och du kan bara dra minus en gång.

Bonuspoäng

Skulle du ha turen och skickligheten att lägga ut alla dina brickor på en och samma gång får du direkt en bonus som läggs på poängen för ordet efter dessa räknats ihop. Bonusen bestäms efter hur många brickor man valt att spela med (6, 7 eller 8). Om ni spelar med 6 brickor blir bonusen 40 poäng, 7 brickor 50 poäng och 8 brickor 60 poäng utöver ordets totala poängvärde (inkluderat eventuella ordpoäng och bokstavspoäng).

Alfapet steg för steg

Nu har vi gått igenom grunderna till hur Alfapet fungerar när du spelar live tillsammans med någon/några andra. När du spelar online är upplevelsen ganska liknande men också enklare eftersom du slipper hålla koll på poängräkningen själv. Sedan behöver du ju heller inte ha någon att spela emot varken i verkligheten eller online - men som ensam spelare är det smidigare att spela mot en dator.

Här har vi sammanfattat alla stegen i hur en omgång Alfapet kan gå till:

  1. Bestäm hur många brickor som ska ska spelas med och om specialbrickor ska användas. Om inte så tar man bort alla dem. Ni kan spela med 6, 7 eller 8 stycken brickor. Ni bestämmer tillsammans hur många ni kör med.
  2. Brickorna väljs av alla deltagare utan du själv eller andra ser vilka brickor man tar
  3. Brickorna ställs upp på brickställen så att bara du ser din bokstäver
  4. För att bestämma vem som ska börja drar alla en bricka igen och högsta siffran börjar.
  5. Personen som börjar lägger ett ord på spelplanen så att den mittersta rutan täcks. Ordet kan läggas lodrätt eller vågrätt.
  6. Poängen räknas ihop för brickorna och eventuella bokstavs- eller ordpoäng läggs till eller dras ifrån.
  7. Nästa spelare ska lägga ett ord som korsar det första ordet och poäng delas ut.
  8. Spelet fortsätter till dess att alla brickor är slut, inga fler ord kan bildas eller när alla spelare passat två gånger. Spelaren med högst poäng vinner!

Lycka till!